Strategie mají sloužit k posílení sociálních a technologických inovací v oblasti zdravotnictví v Evropském regionu Dunaj-Vltava. Stěžejním bodem zájmu je výměna znalostí mezi zúčastněnými regiony a vybudování dlouhodobé spolupráce v oblasti zdravotnictví. Zdravotnictví je důležitým hospodářským faktorem a podmínkou pro hospodářský blahobyt, který zlepšuje produktivitu, nabídku pracovních sil a výdaje veřejného sektoru. Sociální a technologické inovace ve zdravotnictví přispívají k inteligentnímu, dlouhodobému a integrativnímu růstu a mohou být ERDV, jako v regionu venkovského charakteru, chápány jako šance.

Zaměření:

  • Optimalizace přístupu obyvatelstva k přeshraniční zdravotní péči (např. další rozvoj v oblasti ambulantních a stacionárních přeshraničních zdravotnických služeb, Smlouva v oblasti záchranářství, atd.) Tematický manažement: země Dolní Rakousko / Mag. Elke Ledl
  • Zlepšení zdravotní prevence a péče obyvatel ve venkovském regionu ERDV pomocí zavedení nových technologií a řešení (např. zintenzivnění nadregio-nální/přeshraniční odborné výměny v oblasti Digital health, inteligentní cloudové a softwarové řešení pro zdravotnická zařízení, chytré textily pro domácí péči a pro monitoring zdravotního stavu, sebemonitoring pomocí aplikací při chronických chorobách, atd.)

Ikona

Poznej Evropský region

Den jazyků v Evropském regionu

Den jazyků v Evropském regionu

Akce v regionech

Fotosoutěž 2019

Fotosoutěž 2019

Fotosoutěž byla velmi úspěšná

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

28 nejhezčích okružních výletů pro pěší

Výlety pro pěší po Evropském regionu

28 nejhezčích jednodenních výletů

28 nejhezčích jednodenních výletů

Na kole po Evropském regionu

28 tradičních receptů

28 tradičních receptů

Vaříme s Evropským regionem

Vaříme dobře

Vaříme dobře

Chutě Evropského regionu

Průvodce vysokými školami

Průvodce vysokými školami

Příručka o vysokých školách v Evropském regionu

Letní brigády v ERDV

Letní brigády v ERDV

Získejte zkušenosti

Dunaj-Vltava-Magazín

Dunaj-Vltava-Magazín

Události z Evropského regionu

Jubileum 30 let pádu železné opony

Jubileum 30 let pádu železné opony

Aktivity z Evropského regionu